אופטיקאות

1. אודות המקצוע והמגמה

התכנית כוללת נושאי ידע עדכני הדרוש לאופטיקאי בתחום עבודתו: תורת האור, אופטיקת הראייה,

עדשות אופטלמיות, אנטומיה ופסיכולוגיה של אבר הראייה.

האופטיקאי – מעבר למיומנויותיו המקצועיות הוא "מוכרן" שמטרתו לשווק את מוצריו והוא גם מנהל החנות והמעבדה הנלווית ואחת ממטרות התוכנית הינה להכשירו לבצע כראוי גם מטרות אלה.

אופטיקאי:

רשאי בתחום עבודתו לבצע:

א. התקנת משקפיים עפ"י מרשם של רופא עיניים או אופטומטריסט.

ב. לעסוק במכירת מסגרות ועדשות משקפיים.

ג. רשאי לבצע כל תיקון מסגרות ואביזריהן או החלפת עדשות המשקפיים (עקב בלאי, שבר) ללא שינוי המרשם האופטי.

2 תנאי קבלה

א. השכלה של 12 ש"ל לפחות.

או מבחני ידע בהבנת הנקרא, באנגלית ובמתמטיקה, ברמה זהה.

ב. וועדת קבלה.

 

בחינות ותעודות - לאחר עמידה בכל דרישות תכנית הלימודים

1 .בחינות גמר חיצוניות:

א. בחינה עיונית: אופטיקה סוג 2( ציון עובר 60. )

ב. בחינה מעשית: אופטיקה סוג 2 – מעשי (ציון עובר 60 ).

2 .בחינות גמר פנימיות:

א. פרויקט גמר.

ב. בכל שאר המקצועות הנלמדים בנוסף לבחינות חיצוניות.

1 .תעודות גמר – אופטיקאות.

2 .תעודת מקצוע – אופטיקאות - סוג 2.